Konzervatismus: Znovuobjevení

Kniha předního oborníka na vývoj západního myšlení Yorama Hazonyho podává velmi důležitou odpověď na otázku, co jsou skutečné nadčasové hodnoty, které je třeba hájit pro zachování naší civilizace. Hazonyho rozbor, který obsahuje více než 400 stran velmi čtivého textu, je snahou  postihnout danou problematiku z různých pohledů a směrů.

Dostupnost Skladem
Kód: NR86
498 Kč
Konzervatismus: Znovuobjevení

Západ směřuje k civilizačnímu, společenskému, kulturnímu a morálnímu rozkladu. Liberalismus, jak konstatuje Hazony, byl po několik desítek minulých let západním elitami prosazován jako konzervativní směr a univerzální kulturní jádro lidství. V praxi však během svého panování nebyl schopen konzervovat žádnou z důležitých institucí západní civilizace včetně rodiny, manželství či rodičovství, suverénního národního státu, lásky k národu, národní křesťanské tradice, mezigenerační odpovědnosti a solidarity, úcty dětí k rodičům, starším a důležitým autoritám obecně, či pojetí člověka jako dvoupohlavního tvora. Hazonyho kniha je tak výzvou k znovuobjevení a veřejnému prosazení hodnot vycházející z národní, židovsko-křesťanské tradice, na nichž naše civilizace vznikla a jež jediné jsou schopné zabránit jejímu stále rychlejšímu rozkladu.   

I když se kniha zaměřuje na rozbor angloamerické myšlenkové tradice, je velmi aktuální i pro české čtenáře. Je tomu tak proto, že americký liberalismus se od devadesátých let 20. století stal určujícím myšlenkovým směrem i u nás, a ovlivňuje každodenně naše životy a společenské směřování. Kniha je tak povinnou četbou pro každého, kdo chce hlouběji pochopit, co je třeba dělat, aby naše národní a kulturní hodnoty a s nimi spojený způsob života, který považujeme za normální a přirozený, zůstaly zachovány i pro příští generace.  

SLOVA UZNÁNÍ PRO KNIHU: 

Konzervatismus: Znovuobjevení je kniha, na kterou jsme dlouho čekali: je to přesvědčivá kritika toho, kde pravice udělala chybu, a naznačení směru, jak může oživením starých pravd vytvořit životně důležitou novou veřejnou filozofii. Jako neobyčejně přesvědčivá směsice dějin, politologie, kulturní analýzy, náboženské moudrosti a osobního svědectví se Hazonyho kniha okamžité stává klasickým dílem, které není jen hlasem nového konzervatismu; je také hlasem staré civilizace, jejíž polnice hlásá naději a svým zvukem vyznačuje cestu ven z temných hvozdů současného Západu.“

Rod Dreher, hlavní redaktor časopisu American Conservative a autor knihy Live Not by Lies

 

Konzervatismus: Znovuobjevení je fascinující, erudované a mysl otevírající dílo – dějepisně zdatné, filozoficky důležité a jasně napsané. Je to povinná koupě a povinná četba pro každého, kdo hluboce přemýšlí o svobodě, odpovědnosti a společenství.“

Ben Shapiro, moderátor pořadu Show Bena Shapira a emeritní redaktor Daily Wire

 

„Hazonyho silná vize konzervatismu pro 21. století, která má hluboké historické kořeny, dobře definované pojmy a je podána krystalicky jasným způsobem, je schopna vyvést loď státu ze současných nebezpečí.“

R. R. Reno, redaktor časopisu First Things a autor knihy Return of the Strong Gods

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Publikace
Typ:: kniha
Vazba:: pevná
Žánr:: politická filozofie, historie, konzervatismus, liberalismus
Jazyk:: čeština
Datum vydání:: prosinec 2022
Počet stran:: 472